Apie įrankį

PROGRESAS

Skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ įmonių skaidrumo ir atskaitingumo įsivertinimo įrankis, skirtas pasitikrinti, kokią informaciją apie save teikia įmonės, kiek viešai žinoma apie jų etikos ir antikorupcinę politiką, akcininkus, dukterines ar asocijuotas įmones, finansus.

Tikslai

  • Kviesdami naudotis įrankiu, siekiame, kad kiekviena „Baltoji banga” įmonė suprastų, kokios priemonės gali padėti valdyti su korupcija ir neetiška vadovų, darbuotojų ar partnerių elgsena susijusias rizikas bei paskatinti jas įsidiegti. Identifikuoti, kokia viešai atskleidžiama informaciją apie įmonės veiklą kuria daugiau skaidrumo ir pasitikėjimą rinkoje.
  • Šiuo įrankiu siekiame ir kokybinio visų iniciatyvos narių pokyčio. Tegul po skaidraus verslo ženklu „Baltoji banga“ vienijasi skaidrumo ir atskaitingumo srityje verslo lyderiai, drąsiai atskleidžiantys  informaciją apie savo vykdomą veiklą visuomenei; darantys daugiau, nei to reikalauja LR teisės aktai ir tampa pavyzdžiu kitiems rinkos dalyviams.

Kaip tai veikia

Prisijungę prie sistemos, pirmajame puslapio lange užpildykite klausimyną ir pateikite jį peržiūrai.

„Baltoji banga“ komandos nariai peržiūrės Jūsų pateiktą klausimyną. Jeigu matysime, kad reikia Jūsų patikslinimų, gausite kvietimą pataisyti atsakymus ir pateikti klausimyną vertinimui dar kartą. Jeigu patiklisnimų nereikės – gausite pranešimą, kad Jūsų klausimynas priimtas. Jeigu rezultatas Jūsų netenkis, galite redaguoti savo atsakymus ir pildyti klausimyną dar kartą arba siekti geresnio rezultato kitais metais.

Įsivertinimo metu galima ir papildoma konsultacija nariams, kurios metu kalbėtume apie šio tyrimo metodiką ir vertinamus aspektus: kodėl yra svarbu skelbti vieną ar kitą informaciją, kaip tai tinkamai ir aiškiai padaryti, atsakytume į kilusius klausimus.

Įsivertinimo laikotarpio pabaigoje informuosime visus narius, kaip visiems sekėsi. Kasmet sieksime pagerinti bendrus rezultatus. 

Metodologija

Įrankis buvo sukurtas, remiantis „Transparency International“ Sekretoriato atliekamu privataus sektoriaus skaidrumo tyrimo metodologija „Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World's Largest Companies“, kurio metu vertinamos didžiausios įmonės skirtingose valstybės. Ši metodologija peržiūrėta ir nežymiai pakeista tariants su iniciatyvos „Baltoji banga“ narėmis, ją pritaikant narių veikimo kontekstui.

Įmonių skaidrumo vertinimas susideda iš 3 dalių:

  • 1) Įmonės antikorupcinės priemonės – įvertina, kiek dėmesio skiriama kovai su korupcija bei viešam įsipareigojimui jos netoleruoti;
  • 2) Organizacinis įmonės skaidrumas – vertina viešai teikiamos informacijos kiekį apie įmonės struktūrą;
  • 3) Finansinis skaidrumas ir atskaitingumas – apžvelgia finansinės informacijos prieinamumą.

Vertinama tik viešai įmonių interneto svetainėse pateikiama informacija. Galite susipažinti su Lietuvos didžiųjų įmonių vertinimo tyrimu ir rezultatais: http://skaidrumas.lt/imones

Kontaktai pasitarti

info@baltojibanga.lt